Duurzame toekomst

Als het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt, krijgt Zeeland natte voeten. Daarom werken we aan een duurzamere samenleving. Een innovatieve biobased economy helpt daarbij. 

Bio Base Europe Training Centrum

Science Festival

Bio Base Europe Training Centrum
Zeeuwse vruchtgroenten

Tomaten, paprika's, aubergines worden in de kas geteeld met restwarmte van chemiefabriek YARA

Zeeuwse Aubergines

11

11 energie- en grondstof intensieve bedrijven verenigd via de SDR zjn op zoek naar reductie van hun energie- en grondstoffengebruik via industriële symbiose

12

Met 12 bedrijven en instellingen organiseert BBETC een science festival waar je bioplastic kan maken en je kennis maakt met schoonmaken met behulp van een laser

2020

Uiterlijk 2020 wil de glastuinbouw in Zeeuws- Vlaanderen onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie
01
03

Nieuwe kansen

Zeeland is goed in agrifood en chemie. Door over te schakelen op innovatieve producten en werkwijzen zonder fossiele brandstoffen kunnen deze bedrijven nieuwe markten aanboren. En tegelijk helpen een groenere toekomst te bouwen. Verschillende organisaties doen mee. Zoals Bio Base Europe: het eerste innovatie- en opleidingscentrum voor de bio-gebaseerde economie in Europa. Of neem Smart Delta Resources: een samenwerking van bedrijven, dat ideeën ontwikkelt voor de uitwisseling van energie en bijproducten. Het afval van de één is de grondstof voor een ander. Zo kunnen bedrijven hun concurrentiepositie versterken en bijdragen aan duurzame groei.