Gehandicaptenzorg

zorg en welzijn
Begeleider met cliënt met een verstandelijke beperking bij Zuidwester
Kind met begeleider in de gehandicaptenzorg van de kindsector van Gors
Zuidwester ouderenzorg voor onder anderen verstandelijke gehandicapten ouderen

Verschil maken in de gehandicaptenzorg!

Het werken in deze tak van sport in de zorg sector is divers en geeft voldoening. Het geeft je een rol in de kwaliteit van het leven van anderen. Cliënten worden geholpen om hun capaciteiten maximaal te benutten en deel uit te maken van de maatschappij. Hoe gaaf is het om het leven van een ander niet alleen te verbeteren, maar letterlijk te veranderen!

Diversiteit in de gehandicaptenzorg

Het werk in de gehandicaptenzorg is elke dag anders! Iedere cliënt krijgt zorg en ondersteuning op maat. Hierdoor schakel je continu tussen verschillende behoeftes. Je draagt in een dynamische omgeving bij aan een goed leven voor de cliënt. De diverse doelgroepen, leeftijden en levensfases van de cliënt maken je dag zonniger en je werk echt waardevol. Door de verschillende leeftijdsgroepen en levensfases binnen deze zorgvragende groep is er behoefte aan alle typen zorg die je je maar kunt bedenken. Er is zorg en ondersteuning nodig voor jong en oud. Ook specialistische zorg zoals psychisch, medisch en tandheelkunde is nodig. Alle specialisaties die in de zorg voorkomen komen hier ook voor, maar dan voor mensen met een beperking.

De diversiteit ligt niet alleen bij de zorg gerelateerde functies. Ook hier is een diversiteit aan ondersteunende adviseurs, managers en coördinatoren. Deze helpen met het waarborgen van de kwaliteit. Denk aan functies binnen binnen marketing, communicatie, ICT, inkoop en HR die nodig zijn binnen deze tak van zorg. Meer diversiteit kan bijna niet!

Samenwerken houd je scherp

In de gehandicaptenzorg werken betekent een nauwe samenwerking met alle betrokkenen, zoals je collega's, vertegenwoordigers en verwanten van de cliënt. Door nauw samen te werken kun je de levenskwaliteit van de cliënten verbeteren. Je hebt hier zelf, samen met collega's, een mogelijkheid om op zoek te gaan naar verbeteringen en innovaties. Ook als je zelf even niet weet hoe je met een situatie om moet gaan is expertise altijd dichtbij. Je stemt met verschillende disciplines af wat het beste is voor een cliënt en betrekt deze en zijn of haar verwanten in de keuzes. Zo houd je elkaar scherp, leer je van anderen en kun je je eigen kennis ontwikkelen. De cliënten zorgen voor een persoonlijke ontwikkeling door de samenwerking met werknemers. Ook zij houden je scherp in je werk!

Logo Zeeland Onbeperkt

 

In Zeeland gaan we nog een stapje verder als het gaat om samenwerken binnen de gehandicaptenzorg. Samenwerken met een visie en missie - dat is wat vijf organisaties in Zeeland doen. Tussen de verschillende instellingen in Zeeland wordt er samen gewerkt om een betere kwaliteit zorg te kunnen leveren. Deze samenwerking heet "Zeeland Onbeperkt". Elkaar versterken vanuit kennis, kunde en expertise is waar deze organisaties zich mee bezig houden. Het doel is om de beste zorg te bieden voor mensen met een beperking. De vijf organisaties die hier bij aangesloten zijn zijn: Gors, 's-Heeren Loo Zeeland, Tragel, Zuidwester en Philadelphia Zorg.

Zeeland Onbeperkt - Gors

Gedreven, goedlachs, gemotiveerd, getalenteerd, gastvrij. Wie jij ook bent... Gors

Thuisbegeleider van Gors met cliënt
Zeeland Onbeperkt - Tragel

Tragel ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden, samen met alle betrokkenen. Dat maakt Tragel bijzonder!

Schilderen met client
Zeeland Onbeperkt - 's-Heeren Loo Zeeland

Iedereen doet mee! Ook mensen met een verstandelijke beperking. 's-Heeren Loo Zeeland helpt hen mee te doen in de maatschappij.

's-Heeren Loo

3

Wij richten ons als enige organisatie voor gehandicaptenzorg in Zeeland op drie doelgroepen: mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking.

2020

Als Zuidwester zijn we op weg met Route 2020. Een route naar Waardevol leven en Zinvol werk voor onze cliënten. Daarom werken we bij Zuidwester aan kwaliteit van zorg en ondersteuning om de tevredenheid van onze cliënten en medewerkers te vergroten. We werken binnen Zuidwester op basis van lerend verbeteren. We zien wat goed gaat, zetten samen stappen naar nog meer kwaliteit en zien door die nieuwe stappen ook steeds weer nieuwe manieren ontstaan om nog meer kwaliteit te creëren. Zo blijven we onszelf lerend verbeteren.
Tragel ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden. Dit doen wij samen met alle betrokkenen met begeleiding, zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden voor wonen, werken, leren en recreëren. Competenties, de wil om je talent bij ons te ontwikkelen en betrokkenheid bij onze missie zijn voor ons belangrijk. Samen vormen we een professionele, maatschappelijke organisatie die mensen met een beperking ondersteunt en begeleidt om een goed leven te leiden.

3766

3766 is het gemiddeld aantal stappen dat een zorgmedewerker van 's-Heeren Loo Zeeland in 1 ochtenddienst loopt!
01
04

Werken in de gehandicaptenzorg

Cliënten in de gehandicaptenzorg zijn blij met de zorg en ondersteuning. Samen werken aan een goed leven. Ga jij ook aan de slag in deze sector? 

Kijk voor de vacatures van de zorg organisaties op:
Werken bij 's-Heeren Loo Zeeland
Werken bij Gors
Werken bij Tragel
Werken bij Zuidwester